Ogłoszenie z dnia 2014-03-25 - Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - budowa drukarni

Data 2014-03-25
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - budowa drukarni

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 marca 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drukarni wraz z biurem i zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na działkach nr 102/14 i 102/27 położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Łynki oraz na działkach nr 1/20 i 1/22 położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Dębowina.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Inwestora: PPHU Arka-Druk z dnia 28 lutego 2014 r.

Jednocześnie informuję, że w dniu 20 marca 2014 r. zostało wydane Postanowienie znak: P.6220.2.2014, na podstawie którego Burmistrz Łap nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, a także z w/w postanowieniem w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-03-25

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-03-25

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-03-25