Ogłoszenie z dnia 2014-04-28 - Zarządzenie wewnętrzne Nr 4/2014 Burmistrza Łap z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

Data 2014-04-28
Tytuł Zarządzenie wewnętrzne Nr 4/2014 Burmistrza Łap z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

Na podstawie art.130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W roku 2014 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od pracy:

  1. 2 maja 2014 r. (piątek)
  2. 24 grudnia 2014 r. (środa)

§ 2

1. Dzień 2 maja 2014 r. jest dniem wolnym w zamian za przypadające w sobotę Święto Narodowe 3 maja 2014 r.

2. Dzień 24 grudnia 2014 r. jest dniem wolnym w zamian za przypadające w sobotę Święto Wszystkich Świętych 1 listopada 2014 r.

§ 3

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Miejskiego w Łapach za pomocą poczty elektronicznej oraz do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łapach, opublikowanie na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-04-28

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-04-28

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-04-28