Ogłoszenie z dnia 2014-04-28 - XLVI - nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2014-04-28
Tytuł XLVI - nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz § 56 Statutu Miasta i Gminy Łapy przyjętego uchwałą Nr VI/39/03 z 27 lutego 2003r.(Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 33 poz.758) zwołuję XLVI -  nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 30 kwietnia (środa)br. godz.17.00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie   zmiany uchwały Nr XLIV/452/14 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 28 marca 2014r.w sprawie zmian w podziale Gminy Łapy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

4. Zakończenie obrad.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-04-28

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-04-28

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-04-28