Ogłoszenie z dnia 2015-12-08 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - Drągowski Jerzy (odpady) 2015

Data 2015-12-08
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - Drągowski Jerzy (odpady) 2015

Znak: P.6220.6.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09 października 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przetwarzaniu odpadów na działkach nr 277/21, 277/23 i 277/25 położonych w Łapach przy ulicy Harcerskiej 2G.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek „EL-DI” Jerzy Drągowski z dnia 31sierpnia 2015 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 - w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-12-08

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-12-08

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-12-08