Ogłoszenie z dnia 2015-03-11 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na działce nr 242/11 położonej w Łapach przy ulicy Brańskiej 9

Data 2015-03-11
Tytuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na działce nr 242/11 położonej w Łapach przy ulicy Brańskiej 9

Znak: P.6220.9.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 marca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na działce nr 242/11 położonej w Łapach przy ulicy Brańskiej 9.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Inwestora: ECO RECYCLING POLAND Sp. z o.o. z Wasilkowa z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-03-11

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-03-11

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-03-11