Ogłoszenie z dnia 2015-06-19 - Ogłoszenie o konsultacjach - prognoza oddziaływania na środowisko

Data 2015-06-19
Tytuł Ogłoszenie o konsultacjach - prognoza oddziaływania na środowisko

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Przedmiotem konsultacji jest prognoza oddziaływania na środowisko opracowania pn.: „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego.”

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 02.07.2015 o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości  w Łapach przy ul. Sikorskiego 22A

Celem Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji Planu Transportowego na środowisko poprzez zbadanie oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów Środowiskowych w Planie Transportowym oraz ustalenie potencjalnego znaczącego oddziaływania realizacji Planu Transportowego na Środowisko.

Adresatem konsultacji są mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni przedsiębiorcy.

Uwagi i sugestie w kontekście zmian dokumentu będzie można zgłaszać podczas konsultacji oraz poprzez formularz w terminie do 13.07.2015.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-06-19

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-06-23

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-06-19