Ogłoszenie z dnia 2015-06-19 - Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - studnia w Płonce-Strumiance [ZWiK]

Data 2015-06-19
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - studnia w Płonce-Strumiance [ZWiK]

Znak: P.6220.1.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 czerwca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej Sw3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w Płonce-Strumiance” na działce nr 71/5 położonej w w/w miejscowości.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek ZWiK Sp. z o.o. w Łapach z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Informuję, że zainteresowani mogą się zapoznać z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-06-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-06-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-06-20