Ogłoszenie z dnia 2015-08-26 - Obwieszczenie o wydanej decyzji ZRID AR.6740.03.8.2015

Data 2015-08-26
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji ZRID AR.6740.03.8.2015

AR. 6740. 03. 8. 2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 20.08.2015 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Łap, z dnia 01.07.2015 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej Nr 106562B ul. Z. Nałkowskiej w Gąsówce Starej, gmina Łapy od km 0+000 do km 0+375,50 wraz z budową zjazdów i budową kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 189, 193, 190, 30/27, 66/62 obręb 8 Gąsówka Stara,           gmina Łapy,

 jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 8 Gąsówka Stara:

- nr geod. 30/19 na działki nr 30/27 i 30/28

- nr geod. 66/22 na działki nr 66/62 i 66/63.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej Nr 106562B:

nr 30/27 i 66/62  – obręb 8 Gąsówka Stara, gmina Łapy.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 302, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-08-26

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-08-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-08-26