Ogłoszenie z dnia 2015-11-26 - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej – ulicy Spokojnej (106589B) w Uhowie

Data 2015-11-26
Tytuł Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej – ulicy Spokojnej (106589B) w Uhowie

AR.6740. 03. 16. 2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Łap, z dnia 21.08.2015 r. (uzupełniony w dniu 17.11.2015 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej – ulicy Spokojnej (106589B) w  Uhowie, zjazdów wraz z przebudową linii telekomunikacyjnej w km 0+008,75 - 0+655,6, na działkach o nr ewid. 730, 722, 744/3, 282/5, 133/5, 134/6, 135/3, 136/3, 137/16, 137/18, 137/20, 137/22, 288/29, 288/31, 139/14, 139/16, 140/3, 140/5, 141/5, 142/7, 142/9, 143/6, 143/8, 143/10, 144/4, 144/6, 294/4, 146/5, 146/7, 147/1, 148/5, 148/7, 148/9, 150/3, 338/6, 338/8, 338/10, 338/12, 149/1, 150/5, 337/8 obręb 23 Uhowo, gmina Łapy,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb 23 Uhowo:

nr geod. 282/3 na działki 282/5 i 282/6,       nr geod. 133/1 na działki 133/5 i 133/6,

nr geod. 134/1 na działki 134/6 i 134/7,       nr geod. 135/1 na działki 135/3 i 135/4,

nr geod. 136/1 na działki 136/3 i 136/4,       nr geod. 137/8 na działki 137/16 i 137/17,

nr geod. 137/9 na działki 137/18 i 137/19,   nr geod. 137/11 na działki 137/20 i 137/21,

nr geod. 137/12 na działki 137/22 i 137/23,  nr geod. 288/28 na działki 288/29 i 288/30,

nr geod. 288/27 na działki 288/31 i 288/32,  nr geod. 139/13 na działki 139/14 i 139/15,  

nr geod. 139/11 na działki 139/16 i 139/17,  nr geod. 140/2 na działki 140/3 i 140/4,

nr geod. 140/1 na działki 140/5 i 140/6,       nr geod. 141/4 na działki 141/5 i 141/6,

nr geod. 142/4 na działki 142/7 i 142/8,       nr geod. 142/6 na działki 142/9 i 142/10,

nr geod. 143/3 na działki 143/6 i 143/7,       nr geod. 143/4 na działki 143/8 i 143/9,

nr geod. 143/1 na działki 143/10 i 143/11,   nr geod. 144/1 na działki 144/4 i 144/5,

nr geod. 144/3 na działki 144/6 i 144/7,       nr geod. 294/2 na działki 294/4 i 294/5,

nr geod. 146/2 na działki 146/5 i 146/6,       nr geod. 146/3 na działki 146/7 i 146/8,

nr geod. 147 na działki 147/1 i 147/2,          nr geod. 148/3 na działki 148/5 i 148/6,

nr geod. 148/4 na działki 148/7 i 148/8,       nr geod. 148/1 na działki 148/9 i 148/10,

nr geod. 149 na działki 149/1 i 149/2,          nr geod. 150/1 na działki 150/5 i 150/6,

nr geod. 150/2 na działki 150/3 i 150/4,       nr geod. 338/2 na działki 338/6 i 338/7,

nr geod. 338/3 na działki 338/8 i 338/9,       nr geod. 338/4 na działki 338/10 i 338/11,

nr geod. 338/5 na działki 338/12 i 338/13,   nr geod. 337/5 na działki 337/8 i 337/9.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej:

 

282/5, 133/5, 134/6, 135/3, 136/3, 137/16, 137/18, 137/20, 137/22, 288/29, 288/31, 139/14, 139/16, 140/3, 140/5, 141/5, 142/7, 142/9, 143/6, 143/8, 143/10, 144/4, 144/6, 294/4, 146/5, 146/7, 147/1, 148/5, 148/7, 148/9, 149/1, 150/5, 150/3, 338/6, 338/8, 338/10, 338/12, 337/8 – obręb 23 Uhowo.

 

            Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 26.11.2015 r.  do dnia 10.12.2015 r.

            W terminie do dnia 17.12.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 302, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-11-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-11-26