Ogłoszenie z dnia 2015-11-26 - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej – ul. Polnej (106588B) w Uhowie

Data 2015-11-26
Tytuł Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej – ul. Polnej (106588B) w Uhowie

AR.6740. 03. 17. 2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Łap, z dnia 21.08.2015 r. (uzupełniony w dniu 17.11.2015 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej – ul. Polnej (106588B) w Uhowie, zjazdów wraz z przebudową linii telekomunikacyjnej w km 0+000 – 0+574,4, na działkach nr 744/3, 731, 730, 716/1, 130/1, 126/7, 126/5, 96/7, 125/3, 124/3, 123/3, 117/5, 298/17, 131/6, 131/8, 131/10, 131/12 – obręb 23 Uhowo, gmina Łapy,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

nr geod. 130 na działki 130/1 i 130/2

nr geod. 126/4 na działki 126/7 i 126/8

nr geod. 126/3 na działki 126/5 i 126/6

nr geod. 96/6 na działki 96/7 i 96/8

nr geod. 125/2 na działki 125/3 i 125/4

nr geod. 124/2 na działki 124/3 i 124/4

nr geod. 123/2 na działki 123/3 i 123/4

nr geod. 117/2 na działki 117/5 i 117/6

nr geod. 298/8 na działki 298/17 i 298/18

nr geod. 131/3 na działki 131/6 i 131/7

nr geod. 131/4 na działki 131/8 i 131/9

nr geod. 131/5 na działki 131/10 i 131/11

nr geod. 131/1 na działki 131/12 i 131/13.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej:

130/1, 126/7, 126/5, 96/7, 125/3, 124/3, 123/3, 117/5, 298/17, 131/6, 131/8, 131/10, 131/12 – obręb 23 Uhowo.

            Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 26.11.2015 r.  do dnia 10.12.2015 r.

            W terminie do dnia 17.12.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 302, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-11-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-11-26