Ogłoszenie z dnia 2015-07-31 - Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - przebudowa kotłowni [Mleczarnia]

Data 2015-07-31
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej - przebudowa kotłowni [Mleczarnia]

Znak: P.6220.3.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 lipca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kotłowni
w budynku Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach, zlokalizowanej na działce nr 248/1 położonej przy ulicy Brańskiej 8, w ramach której planuje się wymianę kotłów parowych, opalanych węglem kamiennym na wysokosprawne kotły parowe, zasilane gazem ziemnym (paliwo podstawowe) lub olejem opałowym (paliwo zapasowe, magazynowane w zbiorniku o pojemności 50 m3).

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Spółdzielni Mleczarskiej w Łapach z dnia 07 lipca 2015 r.

Informuję, że zainteresowani mogą się zapoznać z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Z-ca Burmistrza Łap Wiesław Kamieński

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-07-31

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-07-31

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-07-31