Ogłoszenie z dnia 2016-03-10 - Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulic S. Żeromskiego (Nr 106559B), C. K. Norwida (Nr 106561B), L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego (Nr 106563B) i J. Kasprowicza

Data 2016-03-10
Tytuł Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulic S. Żeromskiego (Nr 106559B), C. K. Norwida (Nr 106561B), L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego (Nr 106563B) i J. Kasprowicza

AR. 6740. 03. 24. 2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 09.03.2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Łap, z dnia 23.12.2015 r. (uzupełnionego w dniach 27.01.2016 r. i 03.02.2016 r.), wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulic S. Żeromskiego (Nr 106559B), C. K. Norwida                 (Nr 106561B), L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego (Nr 106563B) i J. Kasprowicza - dróg gminnych wraz z budową zjazdów, kanalizacji deszczowej i przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia, gmina Łapy, na działkach nr ewid.  195, 74/19, 190, 192/2, 188, 189, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 29/24, 29/25, 29/26, 29/27, 73/11, 30/26, 65/9, 66/32, 66/59, 66/45, 66/46, 66/49, 66/54, 66/56, 66/51, 66/64, 66/40, 66/29, 66/33, 66/66, 66/23, 192/1, 45/17, 46/11, 45/12, 46/9, 45/10, 46/7, 45/8, 46/5 - obręb Gąsówka Stara, gmina Łapy,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb Gąsówka Stara, gmina Łapy:

nr geod. 45/3 na działki 45/17 i  45/18,

nr geod. 66/8 na działki 66/64 i 66/65,

nr geod. 66/26 na działki 66/66 i 66/67.

           

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej Nr 106561B – ul. C. K. Norwida:

nr 66/64, 66/66, 66/29, 66/59 obręb Gąsówka Stara gm. Łapy.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej J. Kasprowicza:

nr 45/17, 46/11, 45/12, 45/10, 45/8, 46/5, 46/7, 46/9 obręb Gąsówka Stara gm. Łapy.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-10