Ogłoszenie z dnia 2016-02-11 - Wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulic S. Żeromskiego (Nr 106559B), C. K. Norwida (Nr 106561B), L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego (Nr 106563B) i J. Kasprowicza

Data 2016-02-11
Tytuł Wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulic S. Żeromskiego (Nr 106559B), C. K. Norwida (Nr 106561B), L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego (Nr 106563B) i J. Kasprowicza

AR.6740. 03. 24. 2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Łap z dnia 23.12.2015 r. (uzupełniony w dniu 03.02.2016 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulic S. Żeromskiego (Nr 106559B), C. K. Norwida (Nr 106561B),       L. Kruczkowskiego (Nr 106560B), J. Kochanowskiego (Nr 106563B) i J. Kasprowicza - dróg gminnych wraz z budową zjazdów, kanalizacji deszczowej i przebudową napowietrznej linii telekomunikacyjnej w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia, gmina Łapy, na działkach nr ewid.  195, 74/19, 190, 192/2, 188, 189, 29/20, 29/21, 29/22, 29/23, 29/24, 29/25, 29/26, 29/27, 73/11, 30/26, 65/9, 66/32, 66/59, 66/45, 66/46, 66/49, 66/54, 66/56, 66/51, 66/64, 66/40, 66/29, 66/33, 66/66, 66/23, 192/1, 45/17, 46/11, 45/12, 46/9, 45/10, 46/7, 45/8, 46/5 - obręb Gąsówka Stara, gmina Łapy,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb Gąsówka Stara, gmina Łapy:

nr geod. 45/3 na działki 45/17 i  45/18,

nr geod. 66/8 na działki 66/64 i 66/65,

nr geod. 66/26 na działki 66/66 i 66/67.

        

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej Nr 106561B – ul. C. K. Norwida:

nr 66/64, 66/66, 66/29, 66/59 obręb Gąsówka Stara gm. Łapy.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej J. Kasprowicza:

nr 45/17, 46/11, 45/12, 45/10, 45/8, 46/5, 46/7, 46/9 obręb Gąsówka Stara gm. Łapy.

 

            Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 11.02.2016 r.  do dnia 25.02.2016 r.

            W terminie do dnia 03.03.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-02-13

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-02-13

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-02-13