Ogłoszenie z dnia 2016-01-20 - INFORMACJA o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/15

Data 2016-01-20
Tytuł INFORMACJA o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/15

INFORMACJA  

o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu

nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/15

 

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) oraz Zarządzeniem nr 168/15 Burmistrza Łap z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-001/15 informuję, iż podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera w ramach ww. konkursu została wybrana:

 

Fundacja Vita Familiae, 18-400 Łomża, ul. Marynarska 2a.

 

Ponadto informuję, iż w ramach ogłoszonego konkursu wpłynęła jedna oferta i została wybrana do pełnienia funkcji partnera.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-01-20

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-01-20

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-01-20