Ogłoszenie z dnia 2016-02-25 - Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych nr 106559B i 106564B, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej w m. Łapy-Kołpaki i Gąsówka Stara

Data 2016-02-25
Tytuł Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych nr 106559B i 106564B, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej w m. Łapy-Kołpaki i Gąsówka Stara

AR. 6740. 03. 23. 2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 23.02.2016 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Łap, z dnia 17.12.2015 r. (uzupełnionego w dniu 20.01.2016 r.), wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych nr 106559B i 106564B, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową linii telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej w m. Łapy-Kołpaki i Gąsówka Stara, na działkach nr ewid.  85, 86, 87, 84, 15/5, 64/1, 67/1, 68/8, 68/5, 12/3, 11/6, 11/4, 10/7, 69/1, 70/4, 10/5, 9/2, 7/2, 8/2, 71/1, 80/4, 70/7, 69/3, 79/1, 68/7, 68/11, 78/13, 67/3, 66/5, 77/5, 77/1, 88 – obręb Łapy-Kołpaki; 192/2, 192/1, 190, 63/3, 67/4 - obręb Gąsówka Stara, gmina Łapy,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

obręb Łapy-Kołpaki

nr geod. 15/3 na działki 15/5 i 15/4

nr geod. 64 na działki 64/1 i 64/2

nr geod. 67 na działki 67/1, 67/3 i 67/2

nr geod. 66/3 na działki 66/5 i 66/4

nr geod. 68/3 na działki 68/8 i 68/9

nr geod. 68/4 na działki 68/11 i 68/10

nr geod. 68/1 na działki 68/5, 68/7 i 68/6

nr geod. 69 na działki 69/1, 69/3 i 69/2

nr geod. 70/1 na działki 70/4 i 70/5

nr geod. 70/3 na działki 70/7 i 70/6

nr geod. 71 na działki 71/1 i 71/2

nr geod. 80/3 na działki 80/4 i 80/5

nr geod. 79 na działki 79/1 i 79/2

nr geod. 78/8 na działki 78/13 i 78/14

nr geod. 77/3 na działki 77/5 i 77/4

nr geod. 12/1 na działki 12/3 i 12/2

nr geod. 11/2 na działki 11/6 i 11/5

nr geod. 11/1 na działki 11/4 i 11/3

nr geod. 10/2 na działki 10/7 i 10/6

nr geod. 10/1 na działki 10/5 i 10/4

nr geod. 9 na działki 9/2 i 9/1

nr geod. 8 na działki 8/2 i 8/1

nr geod. 7 na działki 7/2 i 7/1

obręb Gąsówka Stara

nr geod. 63/1 na działki 63/3 i 63/2

nr geod. 67/1 na działki 67/4 i 67/5.

 

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej Nr 106559B:

nr 15/5, 64/1, 67/1, 68/8, 68/5, 69/1, 70/4, 71/1, 7/2, 8/2, 9/2, 10/5, 10/7, 11/4, 11/6, 12/3 obręb Łapy Kołpaki; 63/3, 67/4 obręb Gąsówka Stara gm. Łapy.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 302, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-02-25

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-02-25