Ogłoszenie z dnia 2016-12-06 - XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach

Data 2016-12-06
Tytuł XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach
Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.) oraz § 56 Statutu Miasta i Gminy Łapy stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/39/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Łapy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 33 poz.758) zwołuję XXVII - nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łapach w dniu 7 grudnia 2016r.(środa) o godz.18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Gen. W. Sikorskiego 24.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.

3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania związanych z przeprowadzeniem referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim  regionalnego portu lotniczego, zarządzonego na dzień 15 stycznia  2017r.

4. Zakończenie obrad.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-12-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-12-06