Ogłoszenie z dnia 2017-01-05 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - ARKA-DRUK 2016

Data 2017-01-05
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - ARKA-DRUK 2016

Znak: P.6220.13.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04 listopada 2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji i eksploatacji zespołu urządzeń służących do produkcji opakowań (wycinarka do kartonu, uniwersalna składarko-sklejarka oraz rotacyjna maszyna do wklejania okienek i oklejania wykrojów) w budynku istniejącej drukarni zlokalizowanej na działkach nr 102/14 i 102/27 położonych w Łapach-Łynkach oraz na działkach nr 1/20 i 1/22 położonych w Łapach-Dębowinie.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek PPHU „ARKA-DRUK” Artur Bach z dnia 18 października 2016 r.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-05

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-05