Ogłoszenie z dnia 2017-06-21 - Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska Gminy Łapy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku

Data 2017-06-21
Tytuł Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska Gminy Łapy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku

 

Burmistrz Łap

 

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

informuje

o rozpoczęciu prac nad opracowaniem dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska Gminy Łapy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku”, w ramach aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Łapy.

Dokument będzie zgodny z wymogami prawa w tym zakresie, zawartymi w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519, tj.) i ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska (opublikowanymi przez Ministerstwo Środowiska w dniu 2 września 2015 r.).

Informacje o przebiegu prac na dokumentem będą publikowane na bieżąco.

 


 

Zakończono opracowywanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łapy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. Program został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/332/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 27 października 2017 r.
__

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-11-03

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-06-21