Ogłoszenie z dnia 2017-06-23 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - Wiśniewski Stanisław [2017]

Data 2017-06-23
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - Wiśniewski Stanisław [2017]

Znak: P.6220.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04 maja 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie w ramach modernizacji istniejącego Zakładu Produkcji Mączek Stanisław Wiśniewski na działkach nr 421/5, 421/2, 421/1, 426/1, 427/1 i 428/1 położonych w Bokinach. Decyzja stała się ostateczna w dniu 25 maja 2017 r.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Zakładu Produkcji Mączek Stanisław Wiśniewski, w imieniu którego działał Pełnomocnik Pan Marcin Zarzecki.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających (tj. z Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz z Postanowieniem Starosty Powiatu Białostockiego) w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-06-23

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-06-23