Ogłoszenie z dnia 2018-10-10 - LIII sesja Rady Miejskiej w Łapach

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2018-10-10
Tytuł LIII sesja Rady Miejskiej w Łapach

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2018 r. poz. 994  ze zm. ) zwołuję LIII sesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu  17 października   2018r. (środa ) o godz. 11.00 w sali  Ośrodka  Przedsiębiorczości, ul. Gen. W. Sikorskiego 22A.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łapy 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2018-2021 (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapy (Komisja wiodąca: Komisja Statutowa)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości (ul. Krańcowa -droga wewnętrzna: Komisja wiodąca: Komisja Finansowo-Gospodarcza)
 8. Informacja Przewodniczącego Rady na temat oświadczeń majątkowych radnych gminy za 2017 rok
 9. Informacja Burmistrza Łap na temat oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2017 rok
 10. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Łap
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne, oświadczenia radnych i wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu nr LII/18 z sesji Rady Miejskiej
 14. Zakończenie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm. ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Posiedzenie wspólne Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 15 października (poniedziałek) 2018r. o godz. 16.30  w sali Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Gen. W. Sikorskiego 24.

Tematyka  posiedzenia :

1.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łapy   

2.Informacja z realizacji zadań edukacyjnych, w tym wyników sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2017/2018

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2018-10-10

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2018-10-10

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2018-10-10