Ogłoszenie z dnia 2019-04-19 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - PGE Dystrybucja (rozbudowa stacji elektroenergetycznej w Łapach) 2019

Data 2019-04-19
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - PGE Dystrybucja (rozbudowa stacji elektroenergetycznej w Łapach) 2019

Znak: P.6220.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Łapy na działkach nr 317/1 i 320/1 położonych w Łapach u zbiegu ulic Brańskiej i Stanisława Piotrowskiego.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 306.

Z-ca Burmistrza Krzysztof Dudziński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-04-19

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-04-19

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2019-04-19