Ogłoszenie z dnia 2020-04-27 - XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2020-04-27
Tytuł XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 ) oraz § 31 ust 1 i 2 Statutu Gminy Łapy stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIV/452/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 13 listopada  2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz.4651 z 20 listopada  2018r.) zwołuję XX – nadzwyczajną eSesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16.00, która odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2020-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Łapy konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (zakupu sprzętu transportowego na potrzeby Komisariatu Policji w Łapach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Łapy za 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w dzierżawę.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (przy ul. Wodzickiego).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (przy ul. Matejki).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (przy ul. Puchalskiego).
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 713 ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-04-27

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2020-04-27

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2020-04-27