Ogłoszenie z dnia 2020-06-24 - XXIII Nadzwyczja Sesja Rady Miejskiej w Łapach zaplanowana na dzień 25 czerwca

Podmiot ogłaszający Urząd Miejski w Łapach
Data 2020-06-24
Tytuł XXIII Nadzwyczja Sesja Rady Miejskiej w Łapach zaplanowana na dzień 25 czerwca

                                                                                                                                                                                                                             

RM.0002.XXIII.2020

Pani/Pan

Radna/ Radny

Rady Miejskiej w Łapach

 

            Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 ) oraz § 31 ust 1 i 2 Statutu  Gminy Łapy stanowiącego załącznik do uchwały  Nr LIV/452/18  Rady Miejskiej w Łapach  z dnia  13 listopada  2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz.4651 z 20 listopada  2018r.) zwołuję XXIII – nadzwyczajną eSesję Rady Miejskiej w Łapach  w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 18:00, która odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2020-2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  5. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łapach

Sławomir Jan Maciejewski

 

 

Zgodnie z art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 ) Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.                

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Mikołajczyk

Data wytworzenia: 2020-06-24

Wprowadzający: Bartosz Mikołajczyk

Modyfikujący: Bartosz Mikołajczyk

Data modyfikacji: 2020-06-24

Opublikował: Bartosz Mikołajczyk

Data publikacji: 2020-06-24